Alles over Hoboken

Hebt u al uw stempel met de blauwe krokodil? Zoniet, bestel dan uw exemplaar op de website zinloosattest.be.

De gemiddelde bloedloodwaarde bij kinderen in de Hobokense probleemwijken Moretusburg-Hertogvelden bedroeg dit voorjaar 3,42 µg/dl. Dit is een daling ten opzichte van 2020 -maar de resultaten waren toen in het voorjaar minder goed. Aandacht voor loodblootstelling in de buurt van de vestiging van Umicore blijft dus belangrijk.