Alles over Hilde Crevits

Vorige week vrijdag legde de Vlaamse regering de subquota voor 2026 vast, zijnde het (maximum) aantal kandidaten dat tot de opleiding voor de bijzondere beroepstitels wordt toegelaten in 2026. Zo kunnen er bijvoorbeeld 20 artsen aan een opleiding oftalmologie beginnen.

Begin deze week lieten de eerste omwonenden van de 3M-fabriek in Zwijndrecht hun bloed trekken om het te laten onderzoeken op de aanwezigheid van PFAS. Meer dan 9.000 mensen meldden zich reeds aan voor dit onderzoek.

Op maandag 22 mei 2023 zullen in het Z+ Center de eerste omwonenden van de 3M-fabriek in Zwijndrecht hun bloed laten afnemen om het te onderzoeken op de aanwezigheid van PFAS. Het is de start van een langdurig en grootschalig bloedonderzoek waar alle omwonenden in een straal van 5 km rond de 3M-fabriek aan kunnen deelnemen.

Het Vlaams Patiëntenplatform, dat meer dan 115 patiëntenverenigingen vertegenwoordigt, krijgt dit jaar 1,3 miljoen euro van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits (CD&V). Het bedrag moet helpen de toekomstvisie van het VPP te realiseren. Dat laat de minister weten in een persbericht.

Hoeveel artsen moet Vlaanderen opleiden? De laatste weken zorgde die vraag andermaal voor verhitte discussies en communautair opbod. Op 1 mei pleitte Solidaris-topman Paul Callewaert zelfs voor een opheffing van de numerus clausus.

"De 60/40-verdeelsleutel tussen Nederlands- en Franstaligen moet bij het bepalen van de federale contingenteringsquota behouden blijven. Ook kan het niet dat de historische compensatie voor de opgebouwde overtallen aan Franstalige artsen vervangen wordt door een ander afbouwstelsel." Dat laten het VAV en het AK-VSZ weten in een gezamenlijk persbericht.

De Vlaamse ministers Ben Weyts (N-VA) en Hilde Crevits (CD&V) zijn niet te spreken over het advies voor de artsenquota 2029 van de planningscommissie. Er wordt een 55/45-verdeling tussen Franstalig België en Vlaanderen gehanteerd. In het verleden was dat 60/40 gebaseerd op het bevolkingsaantal. Federaal minister Frank Vandenbroucke (Vooruit) reikt zijn twee Vlaamse collega's de hand.

Dove mensen die optreden als tolk krijgen dezelfde rechten en verloning als andere tolken Gebarentaal. Dat heeft de Vlaamse regering recent beslist. Daardoor kunnen dove tolken ook echt tolkopdrachten opnemen, zoals bijvoorbeeld in de zorgsector.

Het DZOP - het Digitale Zorg en Ondersteuningsplan - wordt in de loop van dit jaar ontwikkeld en meteen uitgetest in twee pilots. Een basisversie van Alivia, zoals het DZOP voortaan heet, zou volgend jaar voor patiënten en hun zorgteam beschikbaar moeten zijn.

Sinds de covidpandemie nam het aantal klachten over woonzorgcentra toe. Dat blijkt uit het jaarverslag van de Woonzorglijn dat dinsdag gepubliceerd werd. In het coronajaar 2020 kwamen er 576 klachten binnen. Na een daling het jaar erop, nam het aantal meldingen toe tot 600 in 2022. De helft daarvan wordt als gegrond beschouwd.

De mobiele infectieteams van de Vlaamse overheid organiseerden in volle coronacrisis in totaal bijna 2.800 opleidingen. De 25.219 'cursisten' kwamen vooral uit de woonzorgcentra.

De vaccinatiecentra houden op 31 december op te bestaan. Vlaams WVG-minister Hilde Crevits moet nu zorgen voor de inkanteling van de vaccinatie in het reguliere circuit.