Alles over Hilde Crevits

In 2024 zullen 1.723 studenten de opleiding geneeskunde kunnen beginnen. Dat maken de ministers Crevits en Weyts bekend. Voor de opleidingen geneeskunde en tandarts maakt Vlaanderen 10 miljoen euro extra vrij. Federaal minister Vandenbroucke laat in een toch scherpe reactie weten dat hij het federale quotum voor 2030 in overeenstemming zal brengen met het Vlaamse startquotum.

Met de digitale tool van 'Born in Belgium Professionals' kunnen zorg- en hulpverleners reeds in een vroeg stadium van de zwangerschap een beeld krijgen van de psychosociale kwetsbaarheid van de zwangere vrouw. Voor meer dan 2.000 vrouwen werd intussen een dossier geopend.

Op 14 oktober kondigde Vlaams minister van Volksgezondheid, Welzijn en Gezin Hilde Crevits (CD&V) aan dat ze vijf miljoen extra investeert in palliatieve zorg in het kader van de aangekondigde hervormingen. Maar er is dringend "financiële regularisatie nodig wil men met overlevende equipes de hervorming realiseren", zo kaart Actie Palliatieve Zorg aan.

In de tweede helft van oktober gaat de nieuwe, online opleiding 'referentiearts dementie' van start. Het doel is om artsen (extra) op te leiden over het thema dementie zodat zij collega's kunnen ondersteunen die vragen hebben over personen met dementie. Meer dan 130 artsen schreven zich in.

Vlaams minister van Volksgezondheid en Welzijn Hilde Crevits (CD&V) wil dat elke eerstelijnszone in Vlaanderen op termijn een referentiearts dementie heeft. Dat zegt de minister naar aanleiding van de "grote interesse" onder artsen voor de opleiding tot 'referentiearts dementie'.

"Maatregelen zijn nodig als er grote kwaliteitsverschillen bestaan tussen borstklinieken. We zijn er echter niet van overtuigd dat de adviezen gebaseerd zijn op correcte gegevens en objectieve criteria."

Een startersversie van Alivia, het Vlaamse project om geïntegreerde zorg digitaal te ondersteunen, zou zo goed als klaar zijn.

Een startersversie van Alivia zou zo goed als klaar zijn. De twee 'consortia' die het Vlaamse digitale zorgplan in de eerste helft van 2024 mogen proefdraaien bereiden zich voor om elk in het najaar een twintigtal patiënten te selecteren.

De subsidieaanvraag voor Project U, het grote nieuwbouw- en transformatieproject van het UZ Gent, bij het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA) werd goedgekeurd. Het totaalproject zal zo'n 1,6 miljard euro kosten. Eén miljard euro komt van Vlaanderen, dat in jaarlijkse tranches van bijna 25 miljoen euro de nieuwbouw mogelijk maakt.

In mei jl. stelden de zeven ziekenhuizen van E17-ziekenhuisnetwerk hun 'regionaal zorgstrategisch plan' voor op de Commissie Zorgstrategie van de Vlaamse overheid. Het plan kreeg recent groen licht van Vlaams minister van Welzijn en Volksgezondheid Hilde Crevits. "Het startschot voor de implementatie van onze ambitieuze plannen", klinkt het bij de ziekenhuispartners.

Elk jaar hebben tussen 50.000 en 85.000 Belgen palliatieve zorg nodig. Tel daarbij de mantelzorgers en het gaat over een miljoen mensen die hiermee te maken krijgen. Toch is er een gebrek aan opleidingen in palliatieve zorg.

Bevordering van de geestelijke gezondheid wordt één van de drie nieuwe thema's voor de gezondheidsdoelstellingen van de Vlaamse overheid. De andere twee betreffen de valpreventie en de mondzorg. Het Vlaamse Parlement keurde woensdag 28 juni de nota daarover goed van WVG-minister Hilde Crevits.

Vandaag zijn er ongeveer 80 procesbegeleiders actief in de Vlaamse woonzorgcentra. Dit project van procesbegeleiding voor preventie ging van start in 2017. WVG-minister Hilde Crevits en de Vlaamse overheid hebben beslist het nu te verlengen tot 2028.

Routinezorg voor PrEP-gebruikers moet verschuiven van artsen naar verpleegkundigen. Eveneens dringt zich een versterkte samenwerking op tussen Hiv-referentiecentra, huisartsen en doelgroepenorganisaties. Dit alles realiseren en kwaliteit blijvend garanderen, vereist een wettelijk kader en training voor huisartsen.

Vorige week vrijdag legde de Vlaamse regering de subquota voor 2026 vast, zijnde het (maximum) aantal kandidaten dat tot de opleiding voor de bijzondere beroepstitels wordt toegelaten in 2026. Zo kunnen er bijvoorbeeld 20 artsen aan een opleiding oftalmologie beginnen.

Begin deze week lieten de eerste omwonenden van de 3M-fabriek in Zwijndrecht hun bloed trekken om het te laten onderzoeken op de aanwezigheid van PFAS. Meer dan 9.000 mensen meldden zich reeds aan voor dit onderzoek.

Op maandag 22 mei 2023 zullen in het Z+ Center de eerste omwonenden van de 3M-fabriek in Zwijndrecht hun bloed laten afnemen om het te onderzoeken op de aanwezigheid van PFAS. Het is de start van een langdurig en grootschalig bloedonderzoek waar alle omwonenden in een straal van 5 km rond de 3M-fabriek aan kunnen deelnemen.

Het Vlaams Patiëntenplatform, dat meer dan 115 patiëntenverenigingen vertegenwoordigt, krijgt dit jaar 1,3 miljoen euro van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits (CD&V). Het bedrag moet helpen de toekomstvisie van het VPP te realiseren. Dat laat de minister weten in een persbericht.

Om u te helpen

Een digitaal platform voor en door artsen (in spe) met artikels, getuigenissen, opinies, webinars over mentaal welzijn. Doel: de zorgsector menselijker maken. Initiatiefnemers zijn Artsenkrant en Arts in Nood.

Meer info