Alles over Hilde Crevits

De vaccinatiecentra houden op 31 december op te bestaan. Vlaams WVG-minister Hilde Crevits moet nu zorgen voor de inkanteling van de vaccinatie in het reguliere circuit.

Er komt een aanpassing van de tegemoetkoming voor huisartsen die een praktijkmedewerker of -verpleegkundige in dienst nemen, of een beroep doen op een tele-secretariaat.

Aanvragen voor de Zorgtoeslag, dat is de tegemoetkoming voor kinderen met een aandoening, beperking of (een vermoeden van) handicap in het Groeipakket, worden sneller verwerkt. In november werden 1.744 dossiers verwerkt, zo'n 1.000 meer dan het maandelijkse aantal in de eerste helft van dit jaar. Het resultaat van onder meer een verdubbeling van het aantal evaluerend artsen.

Sciensano publiceerde pas de eerste resultaten van de zogenaamde Preventiebarometer. Dat is een bevraging bij Vlaamse bevolking over de levenstijl en intenties, met het oog op het bijsturen van het Vlaamse preventiebeleid.

Dat de huisartsen in de huidige situatie zijn beland, komt volgens Roel Van Giel doordat het overlegmodel kaduuk is. Artsensyndicaten en ziekenfondsen komen er niet aan toe de hervormingen in te voeren die nodig zijn.

Viceminister-president van de Vlaamse regering en Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Onder massale belangstelling werd maandagavond in het Mechelse Sint Maartenziekenhuis het boek 'Geïntegreerde zorg - Werken aan samenwerken' voorgesteld. Niets nieuws onder de zon.

Een renteloze lening van 35.000 euro, daarbovenop nog 10.000 euro voor infrastructuur voor een medewerker, 7.400 euro subsidie voor een praktijkondersteuner of -verpleegkundige, met een extra 800 euro voor de navorming: de Vlaamse regering giet de nieuwe 'Impulseo' in een wettekst.

Donderdag 23 juni is Dag van de mantelzorg. Naar aanleiding daarvan roept Vlaams minister Hilde Crevits mantelzorgers op om zich te laten registreren bij hun ziekenfonds. Op die manier komt er meer zicht op hoeveel mantelzorgers er exact zijn in Vlaanderen, en kan het beleid meer op maat afgestemd worden, zo stelt de minister.

Hilde Crevits wil de psychische hulpverlening online uitbreiden met een aanbod naar jongeren - en tevens met een naar zwangere vrouwen toe. De online hulpverlening bestaat al meer dan 10 jaar.