Alles over HGR

Het advies van de HGR dat het AstraZeneca-vaccin ook in oudere leeftijdsgroepen mag worden gebruikt, kan de vaccinatiestrategie aanzienlijk vereenvoudigen. De Interministeriële Conferentie Volksgezondheid schuift de start van de vaccinatie van 65-plussers weer naar voren.

Al beveelt de HGR vaccinatie tegen covid bij zwangerschap momenteel alleen aan bij een verhoogd risico (zoals zorgverleners), volgens dokter Isabelle Dehaene (UZ Gent, VVOG) moet vaccinatie tijdens en vóór de zwangerschap algemeen worden aanbevolen.

De Hoge Gezondheidsraad vindt het niet aangewezen om mensen die een infectie met Sars-CoV-2 hebben doorgemaakt, maar één dosis meer te geven van het Pfizer- of Modernavaccin. Een tweede dosis zou volgens de HGR onder meer de resistentie kunnen verbeteren tegen varianten.

De Hoge Gezondheidsraad bracht vorige week twee adviezen uit die de vaccinatiestrategie bepalen. De puzzel begint er behoorlijk ingewikkeld uit te zien.

De Hoge Gezondheidsraad beveelt een prioritering van risicopatiënten bij de covidvaccinatie aan in drie fasen. Een persoon van 45 jaar loopt alleen op grond van zijn leeftijd een groter risico dan een diabetespatiënt van 20 jaar, is de redenering.

De Hoge Gezondheidsraad beveelt momenteel geen systematische vaccinatie aan van zwangere vrouwen. Wel kan die vaccinatie op individuele basis worden overwogen als de baten-risicoverhouding gunstig is.

Een orthopedagoog moet alle competenties vereist voor het beroep op autonome wijze kunnen beoefenen. Dat vereist een vijfjarige universitaire opleiding met praktijkstages, een professionele stage en permanente bijscholing met intervisie.

Bloed geven is een altruïstische daad, maar het is geen recht om bloed te mogen doneren. Ontvangers van bloedransfusie hebben daarentegen wel een recht op een zo goed mogelijk bescherming. De HGR blijft heel voorzichtig in zijn advies over bloeddonatie door MSM.