Alles over Herman Nys

In het najaar van 2016 startte het AZ Nikolaas met een petitie voor een tweede NMR-scanner. Morgen, woensdag 6 juni, wordt professor Herman Nys (voorzitter raad van bestuur) verwacht in de Commissie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin van het Vlaams parlement om de petitie te verdedigen. Hij wordt bijgestaan door dokter Naïm Jerjir (Medische & Moleculaire Beeldvorming AZ Nikolaas).

"Bent u het eens met de stelling dat levensmoeheid in aanmerking moet komen voor het uitvoeren van euthanasie?" Vóór het symposium van het MCH Leuven beantwoordden iets meer dan twee derde van de meer dan 100 huisartsen die vraag met 'ja'. En na afloop?

Jeugdpsychiater Peter Adriaenssens oogstte de voorbije dagen nogal wat reacties op zijn 'brief aan een gedood meisje'. Bijval, maar ook vragen over zijn rol als arts, en het beroepsgeheim, dat hij volgens sommigen schendt.

In 2014 werden er 24.360 wilsverklaringen voor euthanasie geregistreerd. Bijna een verdubbeling in vergelijking met de 12.728 registraties van 2012. Een wilsverklaring moet duidelijkheid verschaffen omtrent wat er precies dient te gebeuren - of net niet meer mag gebeuren - aan het levenseinde. Toch heersen er nog veel misverstanden, bij patiënten én zorgverleners, zegt professor medische ethiek Herman Nys.