Alles over Hasselt

Met een elektrische auto naar de sneeuw, kan dat? Winterse temperaturen doen het rijbereik van een e-auto immers smelten als sneeuw voor de zon. Bovendien duurt het laden bij minustemperaturen (nog) langer dan gewoonlijk. Onze autoredacteur ging op zoek naar een antwoord op de terechte vraag.

Lil Kleine op de radio herinnert me er helaas weer aan. Het lijkt wel alsof Nederland onder de radar op slinkse wijze België aan het brainwashen is.

In september opende in het Hasseltse Jessa Ziekenhuis de eerste provinciale afdeling van rijgeschiktheidscentrum CARA. Bestuurders hoeven voortaan niet meer naar Brussel om hun rijgeschiktheid te laten beoordelen.

Kunst bij het grote publiek brengen, dat is de filosofie van Het Kunstuur, het project van Hans en Joost Bourlon. Na Mechelen en Hasselt kan je nu ook in Roeselare gaan kijken naar een uitgelezen selectie kunstwerken van eigen bodem uit de scharnierperiode 1850-1950.

Dirk Ramaekers blijft zeker tot 31 juli van dit jaar voorzitter van de FOD Volksgezondheid. De ministerraad verlengde zijn mandaat met zes maanden.

Met de opleiding 'urgenties voor huisartsen en haio's' poogt een team van huisartsen, spoedartsen en enkele verpleegkundigen collega-huisartsen vertrouwd te maken met spoedeisende situaties. Dat is een noodzakelijke aanvulling op de artsenopleiding, vinden ze.

De Pfizer Clinical Research Unit op de campus van ULB Erasmus vierde woensdag 9 november zijn dertigste verjaardag. In het ultramoderne onderzoekscentrum zijn meer dan 600 clinical trials in fase 1 uitgevoerd.

Sinds 2007 kunnen gemeenten parkeervergunningen of parkeerkaarten uitreiken aan doelgroepen zoals zorgverleners. Heel wat gemeenten doen dat ook.

De ministerraad stelt professor Dirk Ramaekers tot 31 januari 2023 aan als voorzitter van het directiecomité van de FOD Volksgezondheid. Ramaekers was tijdens de pandemie het gezicht van de vaccinatiestrategie tegen covid-19. Hij vervangt Tom Auwers die al geruime tijd afwezig is wegens ziekte. Auwers' mandaat wordt niet hernieuwd. Eerder schreef Dirk Ramaekers ook columns voor Artsenkrant.

Een consortium van artsen en onderzoekers van de UHasselt, het Jessa Ziekenhuis en de Universiteit Maastricht bundelde de krachten en wetenschappelijke expertise om beter te begrijpen welke impact het coronavirus precies heeft op spierniveau bij ernstig zieke patiënten. Artsenkrant sprak met prof. Vandenabeele en dr. Agten, die dit unieke en mogelijk veelbetekenende onderzoek leidden.(1)

Op 25 augustus 2018 overleed de 27-jarige Emily De Smaele na euthanasie wegens ondraaglijk psychisch lijden. In Emily, such fun... brengt Michèle Even het waargebeurde verhaal van hun vriendschap.

Terwijl de eerste editie van Het Kunstuur in Hasselt loopt, is Mechelen al aan zijn vierde uitgave toe. Een heel knappe editie met werk van Delvaux, Magritte, Desmet, Brusselmans, Ensor, Spilliaert, Rik Wouters... én een verrassende Evarist De Buck.

In het galeriepand Bleekstraat 7 van dr. Johan Waes in Mechelen stellen van 2 april tot 8 mei in totaal niet minder dan 26 artsen/kunstenaars tentoon, opgedeeld in twee groepen. Een van de deelnemers is haio Nicky Koster die meteen debuteert met knap schilderwerk!

De zorgsector trekt al weken aan de alarmbel. Domus Medica, Zorgnet-Icuro en de Vlaamse Vereniging voor Hoofdartsen doen nog een ultieme oproep aan het Overlegcomité: handel nu.

Om u te helpen

Een digitaal platform voor en door artsen (in spe) met artikels, getuigenissen, opinies, webinars over mentaal welzijn. Doel: de zorgsector menselijker maken. Initiatiefnemers zijn Artsenkrant en Arts in Nood.

Meer info