Alles over Guy Vanhengel

Ter gelegenheid van de week van de e-gezondheid in Brussel, van 24 tot 28 april, stelden de ministers Guy Vanhengel en Didier Gosuin, beiden bevoegd voor gezondheid, hun beleid terzake voor. Bedoeling is tussen 2017 en 2019 zes doelstellingen te realiseren.

Om u te helpen

Een digitaal platform voor en door artsen (in spe) met artikels, getuigenissen, opinies, webinars over mentaal welzijn. Doel: de zorgsector menselijker maken. Initiatiefnemers zijn Artsenkrant en Arts in Nood.

Meer info