Alles over Groot-Brittannië

De apenpokken hebben het onderwerp in de media intussen al naar de achtergrond verdrongen. Maar op die achtergrond blijven kinderartsen, infectiologen en hepatologen zich vragen stellen over de bevreemdende vorm van hepatitis die sinds begin dit jaar bij kinderen wordt opgemerkt. Verschillende hypothesen worden naar voren geschoven, maar de therapeutische implicaties daarvan zijn onderling onverenigbaar.

De C-klasse is al enkele decennia best in class. De nieuwe generatie wil dat vanzelfsprekend blijven maar beschikt zij over de nodige kwaliteiten om die ambitie waar te maken? Een eerste kennismaking brengt uitsluitsel.

De effecten van de covid-19-pandemie en de maatregelen om deze te bestrijden zijn ook te merken in de mobiliteitsstatistieken. Er vielen minder doden op de wegen, en pendelaars kozen vaker voor de fiets.

In Groot-Brittannië blijft het debat over het afwijkende vaccinatieschema tegen covid-19 woeden, zoals blijkt uit een recent commentaar in British Medical Journal.

Meer dan een eeuw na de Eerste Wereldoorlog duiken nog steeds stukjes (medische) geschiedenis op die onderbelicht zijn gebleven. Het Londense oorlogsziekenhuis Endell Street Military Hospital met een volledig vrouwelijke staf is zo'n voorbeeld. Voor de initiatiefnemers, dokters Louisa Garrett Anderson en Flora Murray, paste dit perfect in hun strijd voor de sociale en politieke gelijkberechtiging van vrouwen.

De British Medical Association's General Practioners Committee en de Pharmaceutical Services Negotiating Committee in Groot-Brittannië brachten begin mei een apotheekgids voor huisartsen uit. Titel: "The community pharmacy - A guide for general practitioners and practice staff".

"Het volstaat niet enkele pionnetjes te verplaatsen, een radicale switch is nodig in onze gezondheidszorg; de medicomut is een overbodige bijzaak; de betaling van artsen moet bestaan uit een vast en een belangrijk variabel deel op basis van prestaties." Dat zegt Pedro Brugada die op 26 mei opkomt voor Open VLD. In de aanloop van de verkiezingen stellen we elke week drie dezelfde vragen aan één van vijf verschillende partijen.

Een medische primeur, in het Sant'Orsolaziekenhuis in Bologna: er werd een baby geboren na baarmoedertransplantatie tussen tweelingzussen. De Zweed Mats Brännström (foto), een pionier inzake baarmoedertransplantatie, schrijft deze krachttoer op zijn naam.

Tot 6 mei kan u in de Brusselse Botanique een serie concerten meepikken. We stippen enkele momenten aan uit het uiterst eclectische programma.

"Minister De Block heeft visie, goede bedoelingen en ze startte de juiste werven op. Implementatie en uitwerking zijn evenwel niet altijd optimaal. Het concept netwerken werd bijvoorbeeld al goed omschreven door Zorgnet-Icuro en UZ Leuven. Het sleept nu echter zolang aan dat er onrust ontstaat en een reeks bewegingen die niet in lijn liggen met de overheid."

Ter gelegenheid van de Pan European Voice Conference, volgende week in Gent, brengen enkele leden van het bijzondere zangkoor Another Voice tijdens de openingsceremonie op 30 augustus een intermezzo met poëzie. Het koor onder leiding van de Aalsterse arts Thomas Moors, brengt gewone zangers samen met (ex-)kankerpatiënten die een laryngectomie ondergingen.

BBC2 schetst in een documentairereeks de opvang van patiënten in Britse ziekenhuizen, nu het National Health System (NHS) er steeds meer onder druk komt te staan. Een steen in de kikkerpoel na de uitspraken van CM-voorzitter Luc Van Gorp, die vindt dat één op de vier ziekenhuizen in ons land de deuren kan sluiten.

Het aantal doden door roken zal wereldwijd toenemen van 6 miljoen mensen per jaar in 2017 tot 8 miljoen mensen in 2030. Dat blijkt uit een nieuw rapport van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en het Amerikaanse National Cancer Institute.

Om u te helpen

Een digitaal platform voor en door artsen (in spe) met artikels, getuigenissen, opinies, webinars over mentaal welzijn. Doel: de zorgsector menselijker maken. Initiatiefnemers zijn Artsenkrant en Arts in Nood.

Meer info

In the picture

Naar het meest recente dossier