Alles over Groot-Bijgaarden

Dinsdag jl. werden voor de 35ste maal de Galenusprijzen uitgereikt. Daarmee bekroont Artsenkrant het meest innovatieve geneesmiddel en het meest innovatieve medische hulpmiddel van 2016. Telkens wordt ook een jonge onderzoeker in het domein van de farmacologie bekroond. Niet minder dan 200 gasten, waaronder veel schoon volk, kon Artsenkrant dinsdag in Groot-Bijgaarden verwelkomen. De sfeer zat meteen goed.

Bij de uitreiking van de Galenusprijs dinsdag jongstleden sprak Pedro Facon, directeur-generaal bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, een redevoering uit waarin hij het belang van de Galenusprijs belichtte. Daarnaast liet de topambtenaar zijn licht schijnen over de manier waarop de overheid zich organiseert inzake gezondheidszorg, of zich volgens hem zou moeten organiseren. We geven u de integrale speech.