Alles over Grondwettelijk Hof

De wet van 20 december 2019 die tekorten van geneesmiddelen in ons land moet tegengaan, beperkt de export van geneesmiddelen niet in onbillijke mate, vindt het Grondwettelijk Hof. Het verwerpt de vordering van exporteurs en groothandelaars om bepaalde artikelen te schorsen.

Het beroep dat verschillende verenigingen van kinderartsen hadden ingesteld tegen de gebundelde financiering van laagvariabele zorg, is onontvankelijk. Dat blijkt uit een arrest van het Grondwettelijk Hof van 6 februari 2020. Het gaat om één beroep tegen het KB van 2 december 2018.

Door de leveringsmogelijkheden van groothandelaars-verdelers wettelijk te beperken tot andere groothandelaars-verdelers, apotheken of ziekenhuizen in België probeerde minister De Block de huidige geneesmiddelen-crisis onder controle te krijgen. In een recent arrest (18 juli) schorst het Grondwettelijk Hof deze wet van 7 april 2019 echter. Daarmee schorst het Hof ook de 'exportban' van geneesmiddelen.

Op 29 april 1999, twintig jaar geleden dus, werd de wet betreffende de niet-conventionele praktijken inzake de geneeskunde, de kinesitherapie, de verpleegkunde en de paramedische beroepen afgekondigd. Misschien zou ik er beter geen column aan besteden want het is een draak van een wet.

Om u te helpen

Een digitaal platform voor en door artsen (in spe) met artikels, getuigenissen, opinies, webinars over mentaal welzijn. Doel: de zorgsector menselijker maken. Initiatiefnemers zijn Artsenkrant en Arts in Nood.

Meer info