Alles over Grondwettelijk Hof

De wet van 20 december 2019 die tekorten van geneesmiddelen in ons land moet tegengaan, beperkt de export van geneesmiddelen niet in onbillijke mate, vindt het Grondwettelijk Hof. Het verwerpt de vordering van exporteurs en groothandelaars om bepaalde artikelen te schorsen.

Het Staatsblad van 23 maart 2020 publiceerde de wet van 15 maart 2020 tot wijziging van de euthanasiewet. Na het groen licht van de Raad van State over het principe van een wilsverklaring die voor onbepaalde duur geldig is, bepaalt de euthanasiewet nu kort en bondig dat de wilsverklaring waarin om euthanasie wordt verzocht voor het geval men onbekwaam is geworden voor onbepaalde duur geldig is.

In Duitsland mogen artsen voortaan helpen bij zelfdoding. Dat heeft het Grondwettelijk Hof in Karlsruhe zo beslist. Het arrest betekent een belangrijke kentering in een land dat nog steeds worstelt met het eigen Naziverleden, waarin de Gnadentod (of vrij vertaald: goede dood of euthanasie) absoluut taboe is.

Het beroep dat verschillende verenigingen van kinderartsen hadden ingesteld tegen de gebundelde financiering van laagvariabele zorg, is onontvankelijk. Dat blijkt uit een arrest van het Grondwettelijk Hof van 6 februari 2020. Het gaat om één beroep tegen het KB van 2 december 2018.

Een nieuwe wet moet de onbeschikbaarheid van geneesmiddelen aan banden leggen. De wet verduidelijkt de verplichting van producenten om geneesmiddelen te leveren, maakt een nieuwe opening naar een uitvoerverbod, en regelt een substitutierecht voor onbeschikbare geneesmiddelen.

Door de leveringsmogelijkheden van groothandelaars-verdelers wettelijk te beperken tot andere groothandelaars-verdelers, apotheken of ziekenhuizen in België probeerde minister De Block de huidige geneesmiddelen-crisis onder controle te krijgen. In een recent arrest (18 juli) schorst het Grondwettelijk Hof deze wet van 7 april 2019 echter. Daarmee schorst het Hof ook de 'exportban' van geneesmiddelen.

Op 29 april 1999, twintig jaar geleden dus, werd de wet betreffende de niet-conventionele praktijken inzake de geneeskunde, de kinesitherapie, de verpleegkunde en de paramedische beroepen afgekondigd. Misschien zou ik er beter geen column aan besteden want het is een draak van een wet.