Alles over Green Endoscopy Network

De lockdown bood mensen de gelegenheid om na te denken over dat andere heikele hoofdstuk: de klimaatverandering. Tegelijk toonde de pandemie aan hoe snel we ons kunnen aanpassen als we dat willen. Geen excuses dus om bij de pakken te blijven zitten, zeggen artsen van het Green Endoscopy Network (*).