Alles over GGZ

Simpelweg een site

Recent vroeg ik tijdens een vorming voor hulpverleners in een algemeen ziekenhuis "of iemand geestelijkgezondvlaanderen.be kende". Op een enkeling na, antwoordde iedereen ontkennend. Een spijtige zaak, maar meteen ook een mooie aanleiding om stil te staan bij een minder flashy - maar wel belangrijk - onderdeel van technologie binnen de geestelijke gezondheidszorg: websites.

Psychiaters op ramkoers

Even leek het er op dat de psychiaters, nochtans van nature en door opleiding empathisch ingesteld, zich van een andere, meer combattieve kant lieten zien. De aankondiging van een versnelde uitrol van artikel 107 (de grote reorganisatie van de geestelijke gezondheidszorg) zorgde voor heel wat onrust. Overschakelen van een prestatie gebonden honorering naar een uurloon, dreigt een aanslag te worden op het inkomen van heel wat psychiaters.

Psychiatrie: het specialisme van de toekomst

Alhoewel psychische en psychiatrische stoornissen tot de meest voorkomende behoren (meer dan kanker, diabetes en hypertensie), blijft psychiatrie toch nog dikwijls een buitenbeentje in de medische wereld. In het algemeen ziekenhuis moet de psychiater ogenblikkelijk ter plaatse komen als een patiënt verward of erg emotioneel is, of nog erger, zich vreemd of onaangepast gedraagt. Maar verder lijkt het erop dat psychiatrie door de andere medische specialismen niet altijd ernstig wordt genomen.

Geen goede gezondheidszorg zonder een goede afstemming tussen GGZ-netwerken en klinische netwerken

Het is een understatement te beweren dat het ziekenhuislandschap een metamorfose ondergaat als gevolg van de oprichting van netwerken. In de sector geestelijke gezondheidszorg functioneren onder de vorm van pilootprojecten al meer dan 5 jaar de zogenaamde art. 107-netwerken voor de doelgroep volwassenen. Momenteel wordt het ganse grondgebied gedekt door 23 netwerken waarin psychiatrische ziekenhuizen samenwerken met andere actoren uit de sector geestelijke gezondheidszorg, uit de eerste lijn en met partners uit de belendende sectoren.

Nu ook kwaliteitsmetingen in de geestelijke gezondheidszorg

De geestelijke gezondheidszorg mat in 2016 voor het eerst -via drie indicatoren- de kwaliteit van de verstrekte zorg. De algemene ziekenhuizen doen dat al veel langer. Aan de testmeting in de GGZ namen honderd voorzieningen vrijwillig deel. "Het goede nieuws is vooral dat het gebeurt," stelt Vlaams gezondheidsminister Jo Vandeurzen (CD&V).

De psychiatrie, niet goed bezig?

Je zou het zo denken als je de kranten leest. Ondanks de enorme veranderingen in de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ), zijn er patiënten die onverdraaglijke dingen meemaken.