Alles over Gezondheid Vlaanderen

Om te voldoen aan het Vlaams eisenkader en de accreditatienormen rond desinfectie van endoscopen hebben veel ziekenhuizen al verbouwingen en extra investeringen gedaan. Het eisenkader is echter nog niet van kracht omwille van ontoereikende financiering en onvolledige wetenschappelijke onderbouwing.