Alles over Geestelijke Gezondheidszorg

Vanaf 1 september kunnen 32 netwerken Geestelijke Gezondheidszorg met het Riziv een overeenkomst afsluiten over eerstelijns- en gespecialiseerde psychologische zorg door klinisch psychologen en orthopedagogen. De conventie valt onder de artikel 107-projecten. Ziekenhuizen zijn dus de contracterende partij.

Het aantal gedwongen opnames steeg aanzienlijk tussen 2005 en 2018, vooral in Vlaanderen. Daarbij ook de vaststelling dat de meeste gecolloceerde patiënten terechtkomen in psychiatrische ziekenhuizen en veel minder op de psychiatrische afdelingen van algemene ziekenhuizen.

De SEL GOAL uit Leuven en omgeving sloot pas een samenwerkingsovereenkomst af met het netwerk ggz (geestelijke gezondheidszorg) Leuven-Tervuren. Dat bevat concrete afspraken over de zorg voor patiënten die een beroep doen op de geestelijke gezondheidszorg. En het zorgt voor een opvolgstructuur.

In april organiseert Domus Medica voor de 27ste keer een inwooncursus. Thema is psychiatrie, onder het motto 'Iedereen bijzonder'. Een week lang wordt de huisarts ondergedompeld in de cursus - de sociale interactie met collega's huisartsen is een integraal onderdeel van het programma, onderstreept (mede-)congresvoorzitter Johan Wens.

Om u te helpen

Een digitaal platform voor en door artsen (in spe) met artikels, getuigenissen, opinies, webinars over mentaal welzijn. Doel: de zorgsector menselijker maken. Initiatiefnemers zijn Artsenkrant en Arts in Nood.

Meer info