Alles over GBBW

Het rommelt in de Brusselse tweetalige wachtdienst - de GBBW. Een audit zal de tegenstelling tussen de twee betrokken huisartsenkringen moeten overbruggen. Artsenkrant had een gesprek met dokter Vincent Janssens, aftredend voorzitter van de BHAK.

Tijdens de jaaropening van Domus Medica afgelopen zaterdag ontvingen de Brusselse huisartsen Jo Butaye en Annemie Deleenheer de Prijs van de Vlaamse en Brusselse huisarts 2017. Ze krijgen de onderscheiding op voordracht van het Huis voor Gezondheid. Lof is er vooral voor hun inzet voor een hertekende Brusselse wachtdienst.

Het Riziv wil het landschap van de Brusselse wachtposten reorganiseren. De Nationale Commissie Artsen-Ziekenfondsen zette daarvoor het licht op groen. Er komen in het totaal zes huisartsenposten in het Gewest, die optimaal gespreid moeten zijn.