Alles over Gaza

Dinsdag 30 maart jl. kreeg de Palestijnse arts Izzeldin Abuelaish een eredoctoraat van UAntwerpen. Voor de gelegenheid gaf hij een masterclass over zijn expertise, haat als een besmettelijke ziekte en gevaar voor de volksgezondheid én een determinant van gezondheid en vrede.

Dinsdag 30 maart jl. kreeg de Palestijnse arts Izzeldin Abuelaish een eredoctoraat van UAntwerpen. Voor de gelegenheid gaf hij een masterclass over zijn expertise, haat als een besmettelijke ziekte en gevaar voor de volksgezondheid en een determinant van gezondheid en vrede.

In Gaza vinden al meer dan een jaar wekelijkse demonstraties plaats, beter bekend als 'The March of the Great Return'. Systematisch worden die betogingen door het Israëlische leger brutaal onderdrukt: betogers worden door Israëlische scherpschutters met scherp onder vuur genomen, waarbij steevast op de onderste ledematen worden gemikt. De kogels veroorzaken complexe wonden; onze chirurgische teams stellen open breuken, ernstig weefselverlies, en grote schade vast aan de zenuwen en het vasculaire systeem.

Een van de grootste offensieven op Syrische en Iraakse steden om IS te verdrijven, gaat zijn zesde maand in. De verschillende coalities die zich rond die doelstelling hebben geschaard, beloven binnen afzienbare tijd een totale bevrijding. In dit conflict voeren de partijen geregeld, zo niet constant, bombardementen uit, op dichtbevolkte gebieden, waar zowel niet-strijders (burgers, kinderen, ontheemden) als strijders wonen.