Alles over Frieda Gijbels

Vorig jaar ontvingen BVAS, Kartel en AADM in totaal 1.466.378 euro werkingsmiddelen van het Riziv. Dat blijkt uit een parlementaire vraag van Frieda Gijbels (N-VA) aan minister Frank Vandenbroucke naar de dotaties van de beroepsorganisaties van gezondheidsberoepen.

"De enquête van Artsenkrant toont aan dat N-VA het enige alternatief is om tot een behoedzame, consistente hervorming te komen waarbij het vrij beroep gevrijwaard wordt en artsen meer zeggenschap hebben in het (ziekenhuis)beleid." Dat schrijft nationaal N-VA-secretaris dokter Louis Ide als reactie op de peiling die we vandaag publiceren.

De Oeso lichtte op vraag van de Belgische overheid het covidbeleid in de periode van begin 2020 tot maart 2022 door - met natuurlijk extra aandacht voor de gezondheidszorg.

In een eerste lezing keurde de Kamercommissie voor volksgezondheid het wetsontwerp patiëntenrechten goed. Voor 19 van de 30 artikelen gebeurde dat eenparig. Op een na, werden alle amendementen ingediend door de oppositie verworpen. Op verzoek van Frieda Gijbels (N-VA) gebeurde er op 16 januari nog een tweede lezing.

Midden december lagen er 632 dossiers voor bij de Federale Toezichtscommissie die als opdracht heeft toezicht te houden op de praktijkvoering van de gezondheidszorgbeoefenaars. 162 daarvan zijn afgehandeld. "Zolang er dossiers op tafel blijven liggen die niet behandeld worden, is dat een mogelijk gevaar voor de volksgezondheid", kaart kamerlid voor N-VA Frieda Gijbels aan.

Elk ziekenhuis moet nog in november, of ten allerlaatste voor het jaareinde, MRI's of CT-scans kunnen uitvoeren tegen conventietarief. Dat laat Frank Vandenbroucke weten nadat het plenaire federale parlement donderdag het licht op groen zette voor zijn wetsontwerp over deze materie.

"Om het structurele personeelstekort aan te pakken en zorg van topkwaliteit te bieden, moeten we hokjes afbreken. Maximale samenwerking en gegevensdeling is nodig. Naast een transparante, doelmatige en efficiënte inzet van middelen. Wie in de zorg werkt, verdient waardering, steun en een eerlijke vergoeding."

Voor federaal N-VA-parlementslid en tandarts Frieda Gijbels verrassen de verontrustende financiële resultaten van de algemene ziekenhuizen (Maha) niet. "Minister Vandenbroucke komt telkens met doekjes voor het bloeden in plaats van met echte structurele maatregelen", zegt ze.

Hoe geven we (opnieuw) zuurstof aan onze gezondheidszorg? Met andere woorden wat zijn oplossingen voor de personeelstekorten waar de zorgsector vandaag mee kampt. Dat is de vraag die centraal staat op het symposium dat beMedTech op 20 november in Brussel organiseert.

Er duiken steeds meer extramurale (en dus illegale) CT-toestellen in het landschap op. De patiënt draait op voor de kosten. De maatregelen in de ziekenhuizen werken deze evolutie in de hand, vindt Frieda Gijbels (N-VA). Maar Vandenbroucke wijst naar de Vlaamse regering.

"Ik besef dat een vermindering van de ereloonsupplementen een gevoelig en moeilijk dossier is. Daarom spreek ik me nog niet uit over het al dan niet gelijktrekken van het maximumpercentage supplementen over alle ziekenhuizen heen. Maar het spreekt vanzelf dat de overheid zal proberen geen ongelijkheden te bestendigen", zei minister Vandenbroucke in de Kamer.

Momenteel worden extramuraal (en dus illegaal) een aantal CT-toestellen uitgebaat. Daarvoor kunnen geen prestaties aan de verplichte ziekteverzekering worden aangerekend. De patiënt betaalt dus vermoedelijk de factuur. N-VA-parlementslid Frieda Gijbels wijt die vlucht uit de ziekenhuizen aan de maatregelen van Vandenbroucke in de ziekenhuizen. De minister zelf vraagt dat de Vlaamse regering ingrijpt.

Hoe geven we (opnieuw) zuurstof aan onze gezondheidszorg? Met andere woorden wat zijn oplossingen voor de personeelstekorten waar de zorgsector vandaag mee kampt. Dat is de vraag die centraal staat op het symposium dat beMedTech op 20 november in Brussel organiseert.

"We willen de straffen voor gewelddaden tegen zorgverleners in het Strafwetboek met één niveau verhogen. Wie dan veroordeeld wordt voor slagen en verwondingen aan een zorgverlener met twee weken werkonbekwaamheid tot gevolg, riskeert een celstraf van drie tot vijf jaar. De huidige celstraf bedraagt twee maanden tot vier jaar."

Een opmerkelijk communautair verschil manifesteert zich in de (de)conventiegraad van de kinesitherapeuten. Amper 56% van de Vlaamse kinesisten is tot het jongste akkoord toegetreden terwijl dat in Wallonië en in Brussel veel meer is, namelijk 92 en 73%.

9,5 miljoen euro bestemd voor extra testcapaciteit tijdens de covid-crisis werd gebruikt voor de oprichting van het European Plotkin Institute for Vaccinology (ULB/UA)-dat sowieso al 20 miljoen kreeg. N-VA-Kamerlid tandarts Frieda Gijbels is verbolgen: "Dit is onbehoorlijk bestuur en een ongeoorloofde transfer van middelen."

Sommige tandartsenpraktijken doen behandelingen onder lachgassedatie. Nochtans mogen enkel ziekenhuisapothekers lachgas afleveren en zijn enkel behandelingen in het ziekenhuis toegelaten. N-VA-kamerlid Frieda Gijbels vraagt daarom dringend een wetgevend kader voor de ambulante praktijk.

Om u te helpen

Een digitaal platform voor en door artsen (in spe) met artikels, getuigenissen, opinies, webinars over mentaal welzijn. Doel: de zorgsector menselijker maken. Initiatiefnemers zijn Artsenkrant en Arts in Nood.

Meer info

In the picture

Naar het meest recente dossier