Alles over Franse Gemeenschap

De regering besliste zaterdag dat de 1.695 basisartsen die dit jaar afstuderen mogen doorstromen naar de beroepsopleiding. Het zijn er nochtans een heel stuk meer dan het federale contingent van 1.230 dat was vastgelegd.

In het Belgisch Staatsblad van vrijdag 14 april staat het decreet van de Franse Gemeenschap dat dit jaar het toelatingsexamen voor geneeskunde (en voor tandheelkunde) invoert.

Toen de Planningscommissie vorig jaar het contingent voor 2021 vastlegde gaf ze zelf te kennen dat ze de toestand van de medische activiteit in ons land onvoldoende kende. Haar advies kan daarom geen basis vormen om studenten die geslaagd zijn voor het eerste jaar geneeskunde, de toegang tot het tweede jaar te ontzeggen. Dat besliste de Raad van State eerder deze week.

"In 2014 was de artsendensiteit in de Franse gemeenschap 29% hoger dan in de Vlaamse gemeenschap. Indien minister De Block het voorstel van de planningscommissie zou aanvaarden dan neemt het onevenwicht nog verder toe. Dit hypothekeert verder de toekomstkansen van de Vlaamse jongeren." Aldus dokter Geert Debruyne, voorzitter van het Vlaams GeneeskundigenVerbond.