Alles over Frankrijk

Dr. Lien Bekaert besloot haar werk als onco-neurologe neer te leggen. Met haar man en hun drie kinderen maakte ze een ingrijpende keuze. Ze verkochten hun huis, lieten een catamaran bouwen en glijden voortaan zeilend door het leven.

Prof. Philippe Kolh, directeur van de afdeling informatiemanagement aan het CHU van Luik en gewoon hoogleraar humane fysiologie en biochemie aan de Universiteit van Luik, ziet in artificiële intelligentie vooral een instrument dat artsen kan helpen en hun dagelijks werk kan verlichten. Maar een wettelijk en regelgevend kader is noodzakelijk.

In januari en februari 2020 was teleconsultatie in België onbestaand. In april van dat jaar vond 44,4% van de consultaties in ons land op afstand plaats. België was niet het enige land waar teleconsultatie door de coronacrisis een flinke boost kreeg. De Oeso maakte er een analyse van en formuleert een aantal aanbevelingen.

De nog vrij nieuwe muziekdirecteur van het Brussels Philharmonic, de Japanse dirigent Kazushi Ono, toert de komende dagen door Vlaanderen met een meesterwerk uit de 20ste-eeuwse symfonische muziek: de Turangalîla-symfonie.

Artsen zijn zelf verantwoordelijk voor de beveiliging van gegevens die ze bewaren. Tekst en uitleg door Nils Broeckx, juridisch diensthoofd bij een gegevensverwerkingsbedrijf en gastprofessor aan de Universiteit Antwerpen.

Ziekenhuisbestuurders en gezondheidsautoriteiten moeten dringend de werkomstandigheden verbeteren van universitaire opleiders, net als de aantrekkelijkheid van een job in de zorgsector. Dat besluiten Franse onderzoekers na een bevraging bij zo'n 2.400 professoren van universitaire ziekenhuizen in Frankrijk.

"Als in België slechts één procent meer ingrepen extramuraal gebeuren dan impliceert dit de afbouw van 350 acute bedden in de ziekenhuizen. Streven we de Franse doelstelling, 80% 'ambulatorisatie' na, dan is het effect op de fysionomie van de ziekenhuizen en het aantal ziekenhuisbedden enorm."

De ziekenhuishervorming kwam uitvoerig aan bod tijdens de 56ste editie van de 'Cycle de perfectionnement en sciènces hospitalières' aan de UCLouvain. Prof. Johan Kips, adviseur van het kabinet van federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke, wijdde uit over de ambities van de hervorming en vooral over de volgende stappen in het proces.

Ons gezondheidszorgstelsel is volop aan het veranderen van acute naar chronische zorg. Dat is een grote uitdaging voor iedereen die er deel van uitmaakt. Niet alleen in België, maar in de hele wereld. Ons land kan zich daarbij laten inspireren door wat onze buren doen inzake geïntegreerde zorg. Voorbeelden uit Frankrijk, Duitsland, Zwitserland, Schotland en Engeland.

De Ierse tabakswetgeving scoort 82 op 100 en staat daarmee aan de top in een vergelijking van 37 Europese landen. België bekleedt met 59 punten de tiende plaats. Alle landen in Europa investeren extreem weinig in tabakspreventie en velen gaan er zelfs op achteruit. Dat alles blijkt uit de zopas publiek gemaakte nieuwe Tobacco Control Scale 2021.

De herfstgolf blijft tot nu toe al even mild als de herfst zelf. Ook de nieuwe subvarianten geven geen aanleiding tot een toename. We zien - gelukkig - alleen dalende cijfers.

De zevende coronagolf is al stilgevallen. Het aantal besmettingen en ook het aantal ziekenhuisopnamen daalt weer. Maar in de coulissen stomen BQ1 en BQ1.1 zich klaar om het roer over te nemen.

Met een reeks getuigenissen over kwetsbaarheid en veerkracht wil Artsenkrant bijdragen aan de tendens van stijgende aandacht voor de mens achter de arts/zorgverlener. Deze aflevering: vorige zomer vernam radioloog, wetenschappelijk publicist en voormalig Artsenkrant-columnist Jan Bosmans dat hij aan ALS lijdt.