Alles over Frank Vandenbroucke

Zaterdag jongstleden ontving Ri De Ridder, directeur-generaal van het Riziv, de LEIFtime Achievement Award van de vzw Levenseinde Forum. Met de prijs beloont LEIF zijn inzet om een vergoeding te realiseren voor LEIF-artsen bij het verstrekken van het verplicht advies bij een euthanasieverzoek.

Binnen Europa is ons land koploper in ziekenhuisopnames in de laatste levensmaand. Die zetten ons sociaal zekerheidssysteem onder druk. "We denken nog te weinig na over vroegtijdige zorgplanning", zegt minister van Staat en voormalig minister van Volksgezondheid Magda Aelvoet. "Er is een mindshift nodig, zowel bij patiënten als zorgverleners."