Alles over Frank Robben

Het jaarlijkse colloquium van ICT4Care vindt op 24 november voor de 25ste keer plaats. Het colloquium georganiseerd door de informaticaverpleegkundigen is een uitgelezen moment om de huidige stand van ICT-zaken in de zorg te leren kennen.

VERZEKERINGSCOMITE Frank Robben, baas van het eHealth-platform, kwam op het Verzekeringscomité van maandag 3 februari tekst en uitleg geven over de eHealth-pannes van de voorbije weken. Hij benadrukte de inspanningen die de voorbije periode werden geleverd om de business continuity te verzekeren. Die volstaan duidelijk nog niet.

E-HEALTH Maandagochtend was het weer eens prijs. Cruciale onderdelen van eHealth lagen in panne. Artsen moeten tegenwoordig elektronisch voorschrijven - maar maandag lukte het niet.

De digitalisering in de Belgische gezondheidszorg is het onderwerp van de Geneeskundige Dagen van Antwerpen dit jaar. Van 12 tot 14 september belicht het programma de diverse facetten van e-health in België.

Geïnteresseerd in doelmatig gebruik van medische software? Volgende week op 16 mei vindt voor de 23ste keer het Colloquium 'ICT en Gezondheidszorg' plaats ' misschien wel het beste ICT-evenement van het jaar om poolshoogte te nemen van de stand van zaken in de zorgsector.

Vorige week donderdag liep het weer goed fout met de elektronische dienstverlening inzake egezondheid van de overheid. Dat is helaas niet de eerste keer. Wel nieuw is allicht dat het eHealthplatform zich excuseert voor "de impact die de panne had op de medische sector en haar eindgebruikers."

Komt er nog een nieuwe homologatieronde voor huisartsensoftware? Wanneer zal de lijst van pakketten bekend zijn die aan nieuwe criteria voldoen? U zal er tevergeefs op wachten, want volgens Frank Robben heeft dat systeem afgedaan. Tegenwoordig worden pakketten 'modulair' getest, en 'in ketens'.

ICTDe federale overheid organiseert zijn eigen cloud. Dat maakt het mogelijk veel rationeler de beschikbare middelen en mensen in te zetten. Andere sectoren, ook in de gezondheidzorg, moeten het concept maar eens bestuderen, meent Frank Robben die het idee lanceerde.

Het G-Cloud project van de Belgische overheid was de grote winnaar van de eGov Awards 2016 van Agoria. Het project gaat terug op een voorstel van Frank Robben dat de Sociale Zekerheid en verschillende andere overheidsdiensten hun krachten zouden bundelen.

Voor het eerst verliepen de Ordinale verkiezingen elektronisch. Ze zijn net afgelopen en iets meer dan de helft van de artsen (51,25%) bracht zijn stem uit. Professor Michel Deneyer, Nederlandstalig ondervoorzitter van de Orde der artsen, toont zich alvast "heel tevreden" over het resultaat.