Alles over Frank Robben

Het actieplan 2022-2024 is in de maak. Frank Robben lichtte op het colloquium van de informaticaverpleegkundigen - de 25ste editie van ICT4care - een tip op van de sluier: een geïntegreerd patiëntendossier, meer standaardisatie, een versoepeling van de toegangsmatrix, hergebruik van geanomiseerde gegevens,...

Weg met lange lijsten van rapporten in CoZo waarin u dat ene verslag zoekt voor het probleem waarmee de patiënt nu voor u zit? Meer standaardisatie binnen de systemen moet het ontsluiten van gegevens makkelijker maken.

Frank Robben heeft begin deze week zijn ontslag gegeven als extern lid van het Kenniscentrum van de GBA. Daarmee wil hij vermijden dat België gedagvaard wordt voor het Europese Hof van Justitie.

De coronapas of het Covid Safe Ticket (CST) trad op 1 november in werking, maar het wordt nu al aangevochten voor de rechtbank. Al in oktober spande Charta21, de vereniging voor privacy en grondrechten, een kortgeding aan voor de rechtbank van eerste aanleg in Brussel. Ze vraagt de schorsing van de app CovidScan, waarmee het CST kan worden gecontroleerd. Opnieuw staat het eHealth-platform centraal in deze discussie.

Het jaarlijkse colloquium van ICT4Care vindt op 24 november voor de 25ste keer plaats. Het colloquium georganiseerd door de informaticaverpleegkundigen is een uitgelezen moment om de huidige stand van ICT-zaken in de zorg te leren kennen.

VERZEKERINGSCOMITE Frank Robben, baas van het eHealth-platform, kwam op het Verzekeringscomité van maandag 3 februari tekst en uitleg geven over de eHealth-pannes van de voorbije weken. Hij benadrukte de inspanningen die de voorbije periode werden geleverd om de business continuity te verzekeren. Die volstaan duidelijk nog niet.

E-HEALTH Maandagochtend was het weer eens prijs. Cruciale onderdelen van eHealth lagen in panne. Artsen moeten tegenwoordig elektronisch voorschrijven - maar maandag lukte het niet.

De digitalisering in de Belgische gezondheidszorg is het onderwerp van de Geneeskundige Dagen van Antwerpen dit jaar. Van 12 tot 14 september belicht het programma de diverse facetten van e-health in België.

Geïnteresseerd in doelmatig gebruik van medische software? Volgende week op 16 mei vindt voor de 23ste keer het Colloquium 'ICT en Gezondheidszorg' plaats ' misschien wel het beste ICT-evenement van het jaar om poolshoogte te nemen van de stand van zaken in de zorgsector.

Vorige week donderdag liep het weer goed fout met de elektronische dienstverlening inzake egezondheid van de overheid. Dat is helaas niet de eerste keer. Wel nieuw is allicht dat het eHealthplatform zich excuseert voor "de impact die de panne had op de medische sector en haar eindgebruikers."

Komt er nog een nieuwe homologatieronde voor huisartsensoftware? Wanneer zal de lijst van pakketten bekend zijn die aan nieuwe criteria voldoen? U zal er tevergeefs op wachten, want volgens Frank Robben heeft dat systeem afgedaan. Tegenwoordig worden pakketten 'modulair' getest, en 'in ketens'.

ICTDe federale overheid organiseert zijn eigen cloud. Dat maakt het mogelijk veel rationeler de beschikbare middelen en mensen in te zetten. Andere sectoren, ook in de gezondheidzorg, moeten het concept maar eens bestuderen, meent Frank Robben die het idee lanceerde.

Uw menig telt!

Hoe blijft u up-to-date van de actualiteit in de gezondheidszorg? Hoe makkelijk of moeilijk vindt u het om de jaarlijkse accrediteringspunten te behalen? Wat is uw toonaangevende medische informatiebron? Heeft u een abonnement op Artsenkrant? Help ons deze prangende vrAAAgen te beantwoorden en u zo in de toekomst steeds op de door u gewenste manier en met de juiste activiteiten te kunnen blijven informeren.

Help ons deze prangende vrAAAgen te beantwoorden!