Alles over FPC

De Orde plaatste enkele kanttekeningen bij de vrije artsenkeuze van geïnterneerden in Forensische Psychiatrische Centra, en onderstreept nog eens dat een behandeling van een wilsbekwame patiënt - ook van een geïnterneerde - alleen mogelijk is met zijn toestemming.

De ministerraad keurde vandaag (vrijdag 24/2) de overheidsopdracht goed voor de uitbating van het Forensisch Psychiatrisch Centrum in Antwerpen. De voorkeur ging uit naar de NV die ook al het FPC in Gent runt.