Alles over Fonds Medische Ongevallen

"De achterstand die het Fonds Medische Ongevallen (FMO) heeft opgelopen, neemt niet langer toe. We staan op een kantelmoment. Als we de schwung bewaren, kunnen we vooruitgang boeken."

"De systeemkosten die gepaard gaan met het Fonds Medische Ongevallen zijn onverantwoord hoog. Mensen kunnen advies inwinnen bij het FMO en toch nog naar de rechtbank van eerste aanleg gaan, hoger beroep en cassatie aantekenen. Eigenlijk werd een bijkomende weg gecreëerd en is er niets weggenomen."

Het Riziv is op zoek naar tien nieuwe artsen. Minstens twee jaar ervaring is vereist. De procedure verloopt via Selor, solliciteren kan tot 16 april.

De ministerraad van vorige vrijdag keurde een ontwerp-KB goed dat het Fonds Medische Ongevallen financiert. Het gaat om geld voor de voorbije drie jaar.