Alles over Fonds Medische Ongevallen

Een andere aanpak van dossiers en tijdelijk meer medewerkers. Dat is de kern van het actieplan dat het Fonds voor de medische ongevallen (FMO) bekendmaakt om zijn chronische achterstand weg te werken.

VERVOLG BLZ.1 In haar negenjarig bestaan keerde het Fonds Medische Ongevallen 16,2 miljoen euro schadevergoeding uit, waarvan 4,229 miljoen in 2018.

In 2018 werkte het Fonds Medische Ongevallen voor de tweede keer op een jaar tijd meer dossiers af dan dat er nieuwe binnenkwamen. Er liggen nog wel meer dan 2.000 dossiers te wachten.

"De achterstand die het Fonds Medische Ongevallen (FMO) heeft opgelopen, neemt niet langer toe. We staan op een kantelmoment. Als we de schwung bewaren, kunnen we vooruitgang boeken."

"De systeemkosten die gepaard gaan met het Fonds Medische Ongevallen zijn onverantwoord hoog. Mensen kunnen advies inwinnen bij het FMO en toch nog naar de rechtbank van eerste aanleg gaan, hoger beroep en cassatie aantekenen. Eigenlijk werd een bijkomende weg gecreëerd en is er niets weggenomen."

Het Riziv is op zoek naar tien nieuwe artsen. Minstens twee jaar ervaring is vereist. De procedure verloopt via Selor, solliciteren kan tot 16 april.

De ministerraad van vorige vrijdag keurde een ontwerp-KB goed dat het Fonds Medische Ongevallen financiert. Het gaat om geld voor de voorbije drie jaar.

Om u te helpen

Een digitaal platform voor en door artsen (in spe) met artikels, getuigenissen, opinies, webinars over mentaal welzijn. Doel: de zorgsector menselijker maken. Initiatiefnemers zijn Artsenkrant en Arts in Nood.

Meer info