Alles over FOD Justitie

"Gevangenissen hebben een grote maatschappelijke en humane kost. Zoals ze nu georganiseerd zijn, slagen ze er niet in om recidive te voorkomen. Bovendien loopt de gezondheid van de gedetineerden schade op. Wie vrijkomt, is niet klaar om zijn rol in de samenleving op te nemen en kost de gezondheidszorg veel geld. Waarom houden we dat systeem in stand?"

Dementie bereikt meestal een stadium waarbij de patiënt niet langer voor zijn bezittingen en belangen kan instaan. Bewindvoering, de vaakst besproken maatregel, is niet de enige optie. Advocaat Erik Langerock, gespecialiseerd in medisch recht, gaf een overzicht op het Belgian Dementia Day Symposium, eind vorig jaar.

In 2016 formuleerde de Wereldgezondheidsorganisatie de doelstelling om hepatitis C tegen 2030 uit de wereld te verdrijven. België verbond zich ertoe alles in het werk te stellen om eradicatie tot stand te brengen. Maar zoals de cijfers er vandaag bij liggen, zullen zorgverleners nog een tandje moeten bijsteken, ondersteund door een gezond overheidsbeleid. Expertengroep HCV-coalitie luidt de alarmbel en reikt oplossingen aan.

Om u te helpen

Een digitaal platform voor en door artsen (in spe) met artikels, getuigenissen, opinies, webinars over mentaal welzijn. Doel: de zorgsector menselijker maken. Initiatiefnemers zijn Artsenkrant en Arts in Nood.

Meer info