Alles over FMO

In 2020 sloot het Fonds Medische Ongevallen 620 dossiers af. Het kreeg er vorig jaar 362 nieuwe binnen. Het saldo is dus positief. Het FMO loopt zo langzaam zijn sinds de oprichting in 2010 opgebouwde achterstand in.

In 2020 sloot het FMO heel wat meer dossiers af dan het binnenkreeg en opende. Van alle dossiers die het sinds zijn oprichting ontving is bijna 60% afgesloten. In 2020 keerde het Fonds 8,5 miljoen euro uit aan 64 slachtoffers.

Het Fonds voor de Medische Ongevallen (FMO) van het Riziv heeft te kampen met een enorme achterstand, met momenteel 1.892 uitstaande dossiers. Een actieplan moet soelaas bieden.

Een andere aanpak van dossiers en tijdelijk meer medewerkers. Dat is de kern van het actieplan dat het Fonds voor de medische ongevallen (FMO) bekendmaakt om zijn chronische achterstand weg te werken.

Het FMO pakte vorige week uit met cijfers die moeten bewijzen dat het op de goede weg is. Een reportage van Pano met schrijnende getuigenissen boorde dit optimisme evenwel de grond in. Minister Frank Vandenbroucke hoopt eind deze maand te kunnen starten met een "plan van aanpak".

VERVOLG BLZ.1 In haar negenjarig bestaan keerde het Fonds Medische Ongevallen 16,2 miljoen euro schadevergoeding uit, waarvan 4,229 miljoen in 2018.

In 2018 werkte het Fonds Medische Ongevallen voor de tweede keer op een jaar tijd meer dossiers af dan dat er nieuwe binnenkwamen. Er liggen nog wel meer dan 2.000 dossiers te wachten.

"De achterstand die het Fonds Medische Ongevallen (FMO) heeft opgelopen, neemt niet langer toe. We staan op een kantelmoment. Als we de schwung bewaren, kunnen we vooruitgang boeken."

"De systeemkosten die gepaard gaan met het Fonds Medische Ongevallen zijn onverantwoord hoog. Mensen kunnen advies inwinnen bij het FMO en toch nog naar de rechtbank van eerste aanleg gaan, hoger beroep en cassatie aantekenen. Eigenlijk werd een bijkomende weg gecreëerd en is er niets weggenomen."

Sinds de oprichting in 2010 kreeg het Fonds voor de Medische Ongevallen (FMO) 3.768 dossiers binnen (cijfers van 31 december 2016). De vragen om advies hebben in eerste instantie betrekking op orthopedische ingrepen.

Eind 2015 had het Fonds Medisch Ongevallen een vijfde van de intussen ontvangen dossiers afgehandeld. In totaal waren er nog 2.511 dossiers in onderzoek. Dat blijkt uit het jaarverslag dat sinds kort op de website van het Riziv staat.

De ministerraad van vorige vrijdag keurde een ontwerp-KB goed dat het Fonds Medische Ongevallen financiert. Het gaat om geld voor de voorbije drie jaar.

Uw menig telt!

Hoe blijft u up-to-date van de actualiteit in de gezondheidszorg? Hoe makkelijk of moeilijk vindt u het om de jaarlijkse accrediteringspunten te behalen? Wat is uw toonaangevende medische informatiebron? Heeft u een abonnement op Artsenkrant? Help ons deze prangende vrAAAgen te beantwoorden en u zo in de toekomst steeds op de door u gewenste manier en met de juiste activiteiten te kunnen blijven informeren.

Help ons deze prangende vrAAAgen te beantwoorden!