Alles over FMO

"De achterstand die het Fonds Medische Ongevallen (FMO) heeft opgelopen, neemt niet langer toe. We staan op een kantelmoment. Als we de schwung bewaren, kunnen we vooruitgang boeken."

"De systeemkosten die gepaard gaan met het Fonds Medische Ongevallen zijn onverantwoord hoog. Mensen kunnen advies inwinnen bij het FMO en toch nog naar de rechtbank van eerste aanleg gaan, hoger beroep en cassatie aantekenen. Eigenlijk werd een bijkomende weg gecreëerd en is er niets weggenomen."

Sinds de oprichting in 2010 kreeg het Fonds voor de Medische Ongevallen (FMO) 3.768 dossiers binnen (cijfers van 31 december 2016). De vragen om advies hebben in eerste instantie betrekking op orthopedische ingrepen.

Eind 2015 had het Fonds Medisch Ongevallen een vijfde van de intussen ontvangen dossiers afgehandeld. In totaal waren er nog 2.511 dossiers in onderzoek. Dat blijkt uit het jaarverslag dat sinds kort op de website van het Riziv staat.

De ministerraad van vorige vrijdag keurde een ontwerp-KB goed dat het Fonds Medische Ongevallen financiert. Het gaat om geld voor de voorbije drie jaar.