Alles over Federatie Vrije Beroepen

Zelfstandige zorgverleners die zich inzetten in de Zorgraden moeten daarvoor een vergoeding krijgen. Dat vinden verenigingen die elf beroepsgroepen vertegenwoordigen, waaronder Domus Medica en het Vlaams Artsensyndicaat.

Vanaf 1 januari volgend jaar moeten vrije beroepers geen billijke vergoeding meer betalen aan uitvoerende kunstenaars. "Dokters, tandartsen, kinesisten, advocaten... halen helemaal geen commercieel voordeel uit het spelen van muziek in hun wachtzaal", zegt de Federatie Vrije Beroepen.

Op de ministerraad van 28 april 2017 besliste de Vlaamse regering principieel tot oprichting van het Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg (VIKZ). Het VIKZ heeft als opdracht om kwaliteitsindicatoren voor relevante sectoren in Welzijn, Volksgezondheid en Gezin te ontwikkelen in samenspraak met belanghebbenden, hierbij rekening houdend met internationale kennis. Het zal ook het beleid adviseren. In de voorbereiding van dit besluit werden verschillende partners van de eerste lijn geconsulteerd.

De academische opleiding tot arts is vooral gericht op het verwerven van medische expertise. Maar hoe zit uw kennis over financieel management, personeelszaken, zich positioneren in de markt enzovoort? Een speciale managementopleiding van de Ondernemersacademie in samenwerking met Bvas en de Federatie Vrije Beroepen moet van artsen meer managers maken.

Zal uw praktijk er binnen afzienbare tijd helemaal anders uitzien? Volgens Erik van den Dobbelsteen is het hoog tijd om niet enkel in uw praktijk, maar ook aan uw praktijk te werken.

Om u te helpen

Een digitaal platform voor en door artsen (in spe) met artikels, getuigenissen, opinies, webinars over mentaal welzijn. Doel: de zorgsector menselijker maken. Initiatiefnemers zijn Artsenkrant en Arts in Nood.

Meer info