Alles over Federale Overheidsdienst Volksgezondheid

Binnen de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid gaat minister De Block een 'Ethisch College' oprichten. Dat wordt verantwoordelijk voor de coördinatie en selectie van ethische comités die de studie-aanvragen voor klinische proeven evalueren. Het college zal ook waken over het naleven van de procedures.