Alles over Federale Overheid

Het is een understatement te beweren dat het ziekenhuislandschap een metamorfose ondergaat als gevolg van de oprichting van netwerken. In de sector geestelijke gezondheidszorg functioneren onder de vorm van pilootprojecten al meer dan 5 jaar de zogenaamde art. 107-netwerken voor de doelgroep volwassenen. Momenteel wordt het ganse grondgebied gedekt door 23 netwerken waarin psychiatrische ziekenhuizen samenwerken met andere actoren uit de sector geestelijke gezondheidszorg, uit de eerste lijn en met partners uit de belendende sectoren.