Alles over Federale Kenniscentrum

Prenatale zorg - de medische follow-up van een zwangere vrouw, is bij uitstek het terrein van gynaecologen. Huisartsen zijn veel minder betrokken, en vroedvrouwen zijn lang geen concurrent. Dat kun je afleiden uit de cijfers in een KCE-analyse.

KENNISCENTRUM In een pas verschenen rapport reflecteert het KCE op de eigen werking. Het onderzoekt welke rol patiënten spelen in beleidsondersteunend onderzoek. Het neemt stelling: patiënteninspraak moet ingebed zijn in het verloop van het hele onderzoek.

Het Federale Kenniscentrum pleit ervoor om, onder strikte voorwaarden en onder wetenschappelijke begeleiding, de indicaties voor bariatrische chirurgie uit te breiden. Ook bij zorgvuldig geselecteerde type 2-diabetespatiënten met een BMI tussen 30 en 35, en patiënten met morbide of ernstige obesitas jonger dan 18 jaar zou het Riziv de ingreep kunnen terugbetalen.

Een aantal obstakels staan in België de uitbreiding van dagchirurgie in de weg. Een ondoorzichtig financieringssysteem, dat nogal eens verkeerde incentives geeft, is wellicht de belangrijkste hinderpaal. Maar ook moeten zorgverstrekkers binnen en buiten het ziekenhuis, én de patiënt, over betere informatie beschikken.

Om u te helpen

Een digitaal platform voor en door artsen (in spe) met artikels, getuigenissen, opinies, webinars over mentaal welzijn. Doel: de zorgsector menselijker maken. Initiatiefnemers zijn Artsenkrant en Arts in Nood.

Meer info