Alles over Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg

Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) gaat de impact van de New Deal op de zorg, de tevredenheid van de zorgverleners en de ervaringen van patiënten evalueren. Om dat correct te doen en een vergelijking mogelijk te maken, zoekt het KCE huisartsenpraktijken die bewust niet in de New Deal stappen.

België wordt door de Europese instellingen beschouwd als een land zonder wachttijden in de gezondheidszorg. Dat komt doordat België de wachttijden niet meet. Het KCE pleit voor een gecentraliseerd, transparant en gedocumenteerd meetsysteem.

Een farmacogenetische test (PGx-test) gaat na hoe het DNA van een patiënt de werking van een bepaald geneesmiddel kan beïnvloeden. Zo kan een geneesmiddel of de dosering ervan beter afgestemd worden op de individuele patiënt. Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) nam het gebruik van deze tests in ons land onder de loep.

Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) heeft een rapport klaar over endometriosezorg. Het KCE pleit voor de oprichting van klinieken voor endometriose in elk ziekenhuisnetwerk, en een beperkt aantal gespecialiseerde expertisecentra.

NEED, een project van het KCE en Sciensano, heeft een wetenschappelijk kader opgesteld voor de beoordeling van onvervulde behoeften van patiënten.

Vlaams minister van Welzijn en Volksgezondheid Hilde Crevits (CD&V) wil eerst de resultaten van een KCE-onderzoek afwachten vooraleer aan een Vlaams actieplan over endometriose te beginnen.

Het Verzekeringscomité van het Riziv heeft 48 huisartsenpraktijken aanvaard als kandidaat voor de New Deal, het nieuw financieringsmechanisme voor huisartsenpraktijken. Dat is maar een kwart van het aantal dat in de eerste fase kon starten.

Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) heeft een nieuw algemeen directeur. Ann Van den Bruel volgt Marijke Eyssen op, die de voorbije vier jaar algemeen directeur ad interim was. Christophe Janssens werd in september al definitief benoemd als adjunct algemeen directeur.

Naast zijn advies over 'bezoekrecht in ziekenhuizen' bracht het Belgisch Raadgevend Comité voor Bio-ethiek recent nog een advies uit waarvan de initiële vraag ook dateert uit de coronaperiode. Mogen zorgorganisaties bepaalde zorg voorrang geven in situaties waarbij het zorgaanbod onvoldoende is ten opzichte van de zorgvraag,zoals bij een epidemie?

Feedbackmomenten voorzien, en een goed evenwicht vinden tussen de noden van de dienst en de kwaliteit van de opleiding blijken zowel voor assistenten als hun stagemeesters pijnpunten in de opleiding tot arts-specialist. Dat blijkt uit een rapport van de FOD Volksgezondheid over de kwaliteit van de stages van artsen-specialisten in opleiding.

Het Kenniscentrum kreeg de vraag de organisatie van de ziekenhuiszorg voor kinderen in ons land door te lichten, en na te gaan of thuisopname niet vaker als alternatief kan dienen.

Nivel, het Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg, gaat huisartsen feedback geven over de mate waarin zij hun patiënten 'groen' behandelen. Zo zullen zij onder andere de "klimaatimpact" van medicatievoorschriften kunnen vergelijken met die van andere huisartsen en zullen ze informatie krijgen over groenere alternatieven.

Bedrijven die geneesmiddelen of medische hulpmiddelen op de markt brengen, moeten hun klinische studies niet alleen afstemmen op de huidige vereisten voor toegang tot de Europese markt, maar verzamelen best ook vergelijkende gegevens voor de ziekteverzekering, artsen en patiënten.

Patiënten met langdurige klachten na een covidbesmetting zullen financieel beschermd zijn door het systeem van de maximumfactuur. Dat garandeert minister Vandenbroucke in een interview met Knack.

Om het werk van bestaande teams te beschermen, is het hoog tijd dat intensieve behandelingseenheden voor justitiële jongeren met psychiatrische problemen op een structurele financiering kunnen rekenen. Dat besluit het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) in een nieuw rapport.

Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg bracht begin deze maand zijn jaarverslag over 2020 uit. Uiteraard was dit geen jaar als een ander. Het is, zoals het KCE het zelf noemt, 'een jaar tussen haakjes'. Men stelde projecten uit terwijl tegelijk een nieuw onderzoeksprogramma 'covid-19' werd opgestart.

Clinical Update

In the picture

Met het nascholingsprogramma AK Academy kunnen artsen hun kennis aanscherpen voor de praktijk van alledag.

Ontdek alle dossiers

Om u te helpen

Een digitaal platform voor en door artsen (in spe) met artikels, getuigenissen, opinies, webinars over mentaal welzijn. Doel: de zorgsector menselijker maken. Initiatiefnemers zijn Artsenkrant en Arts in Nood.

Meer info