Alles over Federaal Kenniscentrum

Het Federaal Kenniscentrum peilt naar wat, vanuit het standpunt van de gezondheidszorg, de levenskwaliteit van de Belg uitmaakt. Een grootschalige enquête moet het beleid daarover informatie bezorgen, onder meer met het oog op de terugbetaling van behandelingen.

Op het regeringsconclaaf van juli 2017 (het zogenaamde "zomerakkoord") werd eindelijk de terugbetaling van een raadpleging bij een klinisch psycholoog of klinisch orthopedagoog binnen een interdisciplinair kader opgenomen. Patiënten met milde psychische problemen zullen vanaf eind 2018 kunnen rekenen op de terugbetaling van hun consultatie bij die zorgverstrekkers mits een doorverwijzing door de huisarts. Daardoor spoort de terugbetalingsvoorwaarde met het model voor de eerstelijnspsychologische functie zoals uitgetekend door het Federaal Kenniscentrum (KCE).

Twee derde van de artsen raadpleegt geregeld richtlijnen: van dagelijks tot minstens een keer per week. Het Federaal Kenniscentrum nam zichzelf als ontwikkelaar van richtlijnen onder de loep. Het blikte daarbij vooruit naar het federale richtlijnenplan.

Een keizersnede verhoogt het gevaar op een ruptuur van de baarmoeder, een zeldzame maar zeer gevaarlijke complicatie bij een vaginale bevalling. Volgens het KCE komt het er vooral op aan een eerste keizersnede zoveel mogelijk te voorkomen.

Om u te helpen

Een digitaal platform voor en door artsen (in spe) met artikels, getuigenissen, opinies, webinars over mentaal welzijn. Doel: de zorgsector menselijker maken. Initiatiefnemers zijn Artsenkrant en Arts in Nood.

Meer info

In the picture

Naar het meest recente dossier