Alles over Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten

Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) publiceert zijn jaarverslag. Een gelegenheid om het tienjarig bestaan te vieren en in te gaan op de activiteiten van de 458 medewerkers, die jaarlijks 32 miljoen euro kosten. Daar tegenover staat een kleine 65 miljoen aan inkomsten, dotatie inbegrepen.

Binnen de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid gaat minister De Block een 'Ethisch College' oprichten. Dat wordt verantwoordelijk voor de coördinatie en selectie van ethische comités die de studie-aanvragen voor klinische proeven evalueren. Het college zal ook waken over het naleven van de procedures.