Alles over Europees Hof voor de Rechten van de Mens

In een arrest van 4 oktober heeft het Europees Hof voor de Rechten van de Mens zich voor het eerst kunnen uitspreken over de verenigbaarheid van een euthanasiewet - en nog wel de Belgische - met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Is een verplichte vaccinatie tegen het coronavirus in strijd met de privacywetgeving? Professor medisch recht Herman Nys analyseert een recent arrest van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in die context.