Alles over ESRD

NIERZIEKTEN Steeds meer onderzoek kijkt naar de gezondheidseffecten van perioden met zeer warm weer, omdat men verwacht dat die in de toekomst frequenter, langduriger en intenser zullen worden. Nierpatiënten delen in de klappen.