Alles over Ernst de Boek

Dagelijks worstelen mensen met suïcidegedachten en laten zelfdodingen verwanten en vrienden achter met vraagtekens. Psycholoog Jesse Bering probeert te doorgronden waarom mensen hun levenslijn doorknippen.