Alles over Erasmus Universiteit

Hoe beoordelen zorgprofessionals de innovatiecultuur binnen hun ziekenhuis? Managers blijken het positiefst, artsen en verpleegkundigen zijn kritischer. Zij hebben het gevoel dat ze niet genoeg ruimte hebben om innovatief te zijn. Dat blijkt uit een Nederlands onderzoek van de Erasmus Universiteit.

Groei van de pels, meer activiteit, verbetering van de lever- en de nierfunctie ... de Nederlandse vorsers van de Erasmus Universiteit in Nederland hadden niet verwacht dat FOXO4-DRI, een gewijzigde peptide, zo'n effect zou hebben. Ze hebben FOXO4-DRI eerst driemaal per week toegediend gedurende 10 maanden aan genetisch gewijzigde muizen die daardoor sneller ouder werden, en hebben hun experiment daarna overgedaan op muizen die een normaal verouderingsproces kenden.