Alles over Erasmus MC

In Nederland wordt de 'VaccinatieTwijfeltelefoon', een initiatief van het Rotterdamse ziekenhuis Erasmus MC, wegens groot succes een landelijk telefoonnummer. Mensen met twijfels over coronavaccinatie kunnen naar het nummer bellen om vragen te stellen met betrekking tot hun eigen medische toestand.

In Nederland gaan drie grote ziekenhuizen gegevens over vuurwerkletsels registreren. Daarmee willen ze bijdragen aan het debat over consumentenvuurwerk, dat bij onze noorderburen elk jaar rond het jaareinde oplaait.

Om u te helpen

Een digitaal platform voor en door artsen (in spe) met artikels, getuigenissen, opinies, webinars over mentaal welzijn. Doel: de zorgsector menselijker maken. Initiatiefnemers zijn Artsenkrant en Arts in Nood.

Meer info