Alles over enquête

Meer dan de helft van de huisartsen rapporteert minstens 60 uur per week te werken. Maar meer dan negen op de tien artsen willen eigenlijk niet zoveel werken. Bij de specialisten zie je een gelijkaardig beeld. Artsen willen een betere balans tussen werk en privéleven, concludeert de Bvas uit een online-enquête.

Een nieuw Koninklijk Besluit geeft kinderoncologen en -hematologen toegang tot het toezichtshonorarium in het oncologisch dagziekenhuis.

Clinical Update

In the picture

Met het nascholingsprogramma AK Academy kunnen artsen hun kennis aanscherpen voor de praktijk van alledag.

Ontdek alle dossiers

Om u te helpen

Een digitaal platform voor en door artsen (in spe) met artikels, getuigenissen, opinies, webinars over mentaal welzijn. Doel: de zorgsector menselijker maken. Initiatiefnemers zijn Artsenkrant en Arts in Nood.

Meer info