Alles over EMM

Het is bekend dat tweelingzwangerschappen een hoger risico inhouden op pre-eclampsie, anemie, keizersnede en postpartumbloeding. Over ernstige morbiditeit bij de moeder (EMM) is echter veel minder bekend, wat des te meer te betreuren valt aangezien hun aantal almaar toeneemt als gevolg van het feit dat vrouwen op steeds latere leeftijd kinderen krijgen en er vaker technieken voor medisch begeleide voortplanting worden toegepast.

Om u te helpen

Een digitaal platform voor en door artsen (in spe) met artikels, getuigenissen, opinies, webinars over mentaal welzijn. Doel: de zorgsector menselijker maken. Initiatiefnemers zijn Artsenkrant en Arts in Nood.

Meer info