Alles over ELZ

Huisartsen moeten zich binnenkort niet laten overdonderen door de ziekenhuisdirecties wanneer die hen nodig hebben voor hun zorgstrategische planning. Ze moeten hun plaats in de ziekenhuisnetwerken opeisen, stelde DM-voorzitter Roel Van Giel op de Kringvergadering van zaterdag 8 december.

De laatste 11 eerstelijnszones zijn uitgetekend - elke Vlaamse gemeente behoort nu tot een ELZ. De Vlaamse regering keurde vorige week een subsidiebesluit goed - elke ELZ krijgt 12.000 euro, onder meer voor het oprichten van de Zorgraad.

Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (CD&V), roept actoren in de gezondheidszorg, de welzijnssector en de lokale besturen op om samen geïntegreerde zorg te organiseren in eerstelijnszones. Zo'n eerstelijnszone, die ca. 75.000 à 125.000 inwoners moet omvatten, wordt de belangrijkste geografische uitwerking van de hervorming binnen de eerste lijn. Artsenkrant had een gesprek met de minister.