Alles over eerste lijn

De Vlaamse overheid maakt geld vrij om de goedgekeurde Impulseo-dossiers onmiddellijk uit te betalen. Minister Vandeurzen (CD&V) bekeek samen met begrotingsminister Tommelein (Open VLD) welke 'marges' in de begroting van 2017 hiervoor beschikbaar zijn.

Ongeveer 70% van de Vlamingen heeft een GMD bij de huisarts. In Brussel en Wallonië is dat hooguit de helft van de bevolking. In 2016 gaf het Riziv bijna 220 miljoen euro uit aan GMD-honoraria...

Steeds meer artsen doen een beroep op Impulseo. De Vlaamse begroting volgt evenwel die stijging niet.