Alles over Eeklo

Samen met Artsenkrant zet Arts in Nood (AIN) zijn schouders onder het digitaal platform voor artsen healthspace.be. Sinds de start van Arts in Nood in 2013 heeft de organisatie ruime ervaring in de hulpverlening aan artsen met een psychische kwetsbaarheid. "We moeten artsen zoveel mogelijk tools geven om inzicht te krijgen in hun situatie zodat ze de stap durven te zetten naar hulp", zegt AIN-voorzitter Michel Bafort.

Twee jaar geleden werd de vzw Patient Empowerment opgericht. De vzw wil de afhankelijkheid van de patiënt verkleinen door patiënt en zorgverlener samen te laten beslissen.

Wat doe je als een minister voortdurend pleit voor samenwerking en netwerking tussen ziekenhuizen en tegelijkertijd ook het aantal ligdagen na een bevalling wil reduceren? Je combineert beide en je bundelt alle expertise. Zeven kraamafdelingen van zes ziekenhuizen - goed voor 4.500 bevallingen per jaar - doen dat nu in het pilootproject 'Moederzorg'.

Om u te helpen

Een digitaal platform voor en door artsen (in spe) met artikels, getuigenissen, opinies, webinars over mentaal welzijn. Doel: de zorgsector menselijker maken. Initiatiefnemers zijn Artsenkrant en Arts in Nood.

Meer info