Alles over EBMPracticeNet

eHealth internationaal De Amerikaanse Healthcare Information and Management Systems Society, kortweg HIMSS, is een invloedrijke organisatie wat betreft de integratie van innovatieve IT-systemen in de (para)medische wereld. Ze beschouwen het als hun missie om wereldwijd inspanningen rond gezondheidszorg te optimaliseren via informatietechnologie. De vier strategische doelstellingen van deze organisatie om het welzijn en de gezondheid van de bevolking te verbeteren, zijn: persoonsgebonden zorg, verbeteren van gemeenschapszorg en welzijn, aanmoedigen van innovatie en wetenschappelijk onderzoek en het verbeteren van de gezondheids-IT-infrastructuur op nationaal vlak. Vooral de Scandinavische landen en Nederland scoren zeer hoog wanneer het gaat over het toepassen van eHealth-technologie.

Kristien Willems en Anouk Dieleman pasten voor hun haio-masterproef de Duodecim-richtlijn 'Neck and shoulder pain' aan de Belgische context aan. Hun aanbevelingen zijn bedoeld om de klinische praktijk van Belgische huisartsen te verbeteren bij gelokaliseerde en radiculaire nekpijn. Er werd dieper ingegaan op de indicaties voor medische beeldvorming, behoud van dagelijkse activiteiten, de verschillende kinesitherapeutische behandelingsvormen en de perorale medicamenteuze pijnbestrijding.