Alles over Distelmans

Onlangs bracht Radio 1 in het programma Hautekiet een aantal getuigenissen van luisteraars die bepaalde ervaringen hadden met palliatieve sedatie, waarvan een belangrijk deel eerder negatief waren. Het betrof vooral gevallen waarbij door de patiënt reeds eerder voor euthanasie was gekozen en er blijkbaar toch werd overgegaan tot palliatieve sedatie. Ook professor Distelmans die ter zake een grote expertise heeft, kwam in het debat aan het woord. Recent nog bracht hij een boek uit waarin hij concreet een heel aantal aspecten van palliatieve sedatie toelicht en bespreekt. Gezien de commotie hieromtrent en mijn persoonlijke ervaring met terminale patiënten in mijn 40-jarige huisartspraktijk dacht ik dat het zinvol zou zijn om de levenseindeproblematiek rond palliatieve sedatie even in het daglicht te plaatsen en een aanzet te geven tot mogelijke oplossingen voor de negatieve commotie en ervaringen die werden aangebracht.