Alles over Dirk Ramaekers

"De ziekenhuisnetwerken verlaten het 20ste-eeuwse model met een raad van beheer die uittorent boven de andere bestuursorganen en waarbij de Medische Raad een noodzakelijk kwaad is. Netwerken nemen beslissingen met impact op de medische organisatie volgens een consensusmodel, in overleg tussen artsen en beheerders."

Niet zo heel lang geleden was ik te gast op het symposium Arts van Morgen (KU Leuven). Het ging, hoe kan het ook anders, over de ziekenhuishervorming. Zoals dat gaat met verandering, is het wachten op meer duidelijkheid. Wie zal het allemaal tot een goed einde brengen, vroeg een zichtbaar bezorgde prof. Dirk Ramaekers zich af. Hij keek naar zijn collega-panelleden. "Steeds dezelfde gezichten", concludeerde de medisch directeur van Jessa Ziekenhuis. Vervolgens richtte hij zich tot het publiek, de overgrote meerderheid jongeren. "Hervormingen hebben jullie nodig!", klonk het aanmanend naar de toekomst toe. Het woord leiderschap viel ook.