Alles over De Sleep

"De eerstelijnszorg voor mensen zonder wettelijk verblijfsstatuut komt grotendeels terecht bij slechts 20% van de huisartsen. Om de zorgverlening beter te spreiden en er meer artsen voor warm te maken, zou de overheid de administratieve procedure kunnen vereenvoudigen en financiële incentives geven."

Artsen ontvangen steeds vaker patiënten in hun praktijk die het Nederlands, Frans of Engels niet machtig zijn. In zo'n gevallen is communiceren moeilijk. De FOD Volksgezondheid lanceert daarom een proefproject waarbij huisartsen via videogesprek kunnen beroep doen op een intercultureel bemiddelaar.

Om u te helpen

Een digitaal platform voor en door artsen (in spe) met artikels, getuigenissen, opinies, webinars over mentaal welzijn. Doel: de zorgsector menselijker maken. Initiatiefnemers zijn Artsenkrant en Arts in Nood.

Meer info

In the picture

Naar het meest recente dossier