Alles over David Hercot

Een aantal (Brusselse) artsen roepen hun collega's op een actie voor het klimaat te ondersteunen. Met als doel de uitstoot van broeikasgassen ook echt te verminderen, en het beleid ertoe te bewegen meer te doen dan de symptomen te bestrijden.