Alles over David Clarinval

De mininsterraad keurde een ontwerp-KB goed dat het voor artsen mogelijk maakt om attesten voor werkonbekwaamheid digitaal door te sturen, als de patiënt daarmee instemt.

De totale uitgave voor het dubbele overbruggingsrecht en het overbruggingsrecht voor omzetdaling bedraagt al meer dan de 3,9 miljard euro. De uitgaven voor het dubbele overbruggingsrecht alleen al lopen op tot 1,38 miljard euro.

Om u te helpen

Een digitaal platform voor en door artsen (in spe) met artikels, getuigenissen, opinies, webinars over mentaal welzijn. Doel: de zorgsector menselijker maken. Initiatiefnemers zijn Artsenkrant en Arts in Nood.

Meer info