Alles over cumuleren

Een advies van de Orde raadt ten stelligste het combineren van de functie van hoofdarts en die van diensthoofd af. Volgens de Nationale Raad kunnen ziekenhuizen dat zelfs beter verbieden in het reglement.