Alles over Connecticut

Al van bij het begin van de coronapandemie melden artsen een aanzienlijk gestegen incidentie van perniones (wintertenen). Het verschijnsel werd toegeschreven aan infectie met het SARS-CoV-2. Een recent onderzoek in PNAS hecht geen geloof aan die hypothese.

Het Belgisch softwarebedrijf LindaCare, dat zich toelegt op telemonitoring van patiënten met een chronische ziekte, opent binnenkort een kantoor in Connecticut, de Verenigde Staten. Health start-ups in ons land hebben het doorgaans moeilijk om buitenlandse middelen aan te trekken.

Uw menig telt!

Hoe blijft u up-to-date van de actualiteit in de gezondheidszorg? Hoe makkelijk of moeilijk vindt u het om de jaarlijkse accrediteringspunten te behalen? Wat is uw toonaangevende medische informatiebron? Heeft u een abonnement op Artsenkrant? Help ons deze prangende vrAAAgen te beantwoorden en u zo in de toekomst steeds op de door u gewenste manier en met de juiste activiteiten te kunnen blijven informeren.

Help ons deze prangende vrAAAgen te beantwoorden!