Alles over Conferentie Eerstelijnszorg

De uitgaven aan de gezondheidszorg zijn nog nooit zo hoog geweest als nu. We weten ondertussen allemaal hoe dit komt, de samenleving vergrijst, er zijn meer patiënten met chronische aandoeningen en aan innovatie in technologie hangt helaas een stevig prijskaartje. Dit is de context waarin we werken.

Gaat het voor dokter Doorsnee niet te snel vraagt onze hoofdredacteur Geert Verrijken zich af in zijn reflectie over de toekomst na de eerstelijnsconferentie (AK 2484 - 24/2).

Een meer doelstellingsgerichte zorg voor chronische patiënten wordt voor minister Vandeurzen de inzet van de reorganisatie van de eerstelijnszorg. Krachtlijnen zijn meer inspraak van de patiënt in zijn zorg, meer zorgcoördinatie en een sterkere organisatorische ondersteuning van de eerste lijn.

Hoe de patiënt de kwaliteit van de zorg ervaart, heeft vooral te maken met het nanoniveau, vertelt professor De Maeseneer. Was de verpleegster vriendelijk? Stond de apotheker open voor vragen? Maar opdat het op het persoonlijke niveau zou lukken, moet het ook op de andere niveaus goed zitten. Hoe je dat organiseert in de eerste lijn was een van de centrale topics van de grote conferentie die vorige week donderdag plaatsvond.